Szpital Powiatowy „Latawiec” przy ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica tel.
004874/ 851-33-44
Dojazd: z PKS, PKP Świdnica Autobus linia miejska nr 20-22 taxi 919, 9625, 9666, itd.
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - GASTROENTEROLOGICZNY
Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO.

Informacje ogólne:

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologiczny przeniesiony został do Szpitala „Latawiec” przy ulicy Leśnej w 1999 roku.
Oddział świadczy:

 • usługi medyczne w ramach umowy podpisanej z NIŻ - umowa na hospitalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i umowa na hospitalizacje z zakresu gastroenterologii,
 • usługi medyczne komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.


Oddział pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur w zakresie chorób wewnętrznych i gastrologii.

Oddział dysponuje 45 łóżkami :

 • 7 sal ogólnych, 4 - łóżkowych z własnym węzłem sanitarnym tj. toaletą, prysznicem i umywalką,
 • 3 sale 3- łóżkowe,
 • 1 sala 2-łóżkowa,
 • 2 sale 1- łóżkowe z własnym węzłem sanitarnym tj. toaletą, prysznicem i umywalką,
 • 2 sale intensywnego nadzoru 2- łóżkowe.

Ponadto 4 łóżka na salach ogólnych podłączone są do centrali monitorującej intensywnego nadzoru.
Oddział podzielony jest na 3 odcinki pielęgniarsko-lekarskie, część żeńska-19-łóżka, intensywny nadzór- 4 łóżka, część męska-22 łóżka.
Przy każdym łóżku znajduje się aparat telefoniczny umożliwiający choremu kontakt z personelem szpitala, jak również odbieranie rozmów kierowanych z zewnątrz.
Na oddziale znajduje się sala dziennego pobytu, która umożliwia wypoczynek dla chorych i stanowi miejsce nieskrępowanych spotkań z najbliższymi.

Osiągnięcia, certyfikaty:

Ordynator Andrzej Zając- wybrane szkolenia:

 • II KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ,
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDIUM - Kraków, szkolenie z zakresu ERCP (pażdziernik i listopad 2002r.
 • II WARSZTATY ENDOSKOPOWEGO LECZENIA KRWAWIEŃ Z GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, Internal Medicine-Gastroenterology- Interwent. Endoscopy, Dept. Of Medicine 1, Erlangen, Białystok, listopad 2003r.
 • II MEDYCZNA KLINIKA KLINIKA GASTROENTEROLOGII , HEPATOLOGII I CHORÓB ZAKAŹNYCH W MANNHEIM - szkolenie endoskopowe z zakresu nowoczesnych technik endoskopowych, styczeń 2004r. (wraz ze starszym asystentem Witoldem Marczyńskim),
 • NZOZ „OLYMPUS Endoterapia” WARSZAWA- szkolenie z zakresu ERCP, maj 2004,
Personel:
Ordynator Oddziału – lek. med. Andrzej Zając, specjalizacja: chorób wewn. II stopnia, gastroenterologii II stopnia
     
    Z-ca ordynatora – lek. med. Paweł Rajewski, specjalizacja: chorób wewn. II stopnia, gastroenterologii II stopnia
Kierownik USG/st. asystent – dr nauk med. Beata Jankowska specjalizacja: chorób wewn. II stopnia
     
Oddziałowa Oddziału – Krystyna Denes
Pracownie:

Endoskopii przewodu pokarmowego:

 • endoskopie diagnostyczne i terapeutyczne górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • polipektomie endoskopowe,
 • tamowanie krwawień metodą ostrzykiwania, koagulacji bimerem argonowym, zakładanie podwiązek na żylaki przełyku,
 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, sfinkterotomie endoskopowe, usuwanie złogów z dróg żółciowych, protezowanie dróg żółciowych.

USG:

 • USG jamy brzusznej,
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe zmian ogniskowych pod kontrolą USG,
 • biopsje histopatologiczne wątroby,
 • USG tarczycy,
 • USG węzłów chłonnych szyi,
 • USG naczyń dogłowowych z użyciem kolorowego i Power Dopplera,
 • USG jam opłucnowych,
 • punkcje jamy otrzewnowej i jam opłucnowych.

Spirometrii:

 • badania czynnościowe płuc.
Wykaz procedur medycznych wykonywanych w Oddziale:

Zakres świadczonych usług obejmuje procedury medyczne z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii , a w szczególności:

 • endoskopię zabiegową przewodu pokarmowego,
 • diagnostykę inwazyjną schorzeń przewodu pokarmowego - biopsje histopatologiczne wątroby , biopsje cienkoigłowe aspiracyjne zmian ogniskowych pod kontrolą USG.

Wykaz dokumentów do planowego przyjęcia:

 • skierowanie do szpitala,
 • aktualny dokument ubezpieczenia/książeczka zdrowia, odcinek renty, emerytury, itp.
 • dowód osobisty - nr PESEL.

Wykaz niezbędnych rzeczy osobistych:

 • przybory toaletowe,
 • kapcie,
 • 2 małe ręczniki,
 • chory leżący – gąbka do mycia.